Gaskoliek

Gaskoliek

Meteorisme blinde en dikke darm (caecum en colon ascendens)

Een meteorisme is een gasophoping. Dit kan voorkomen in de dikke- en de blinde darm. De gasophoping wordt veroorzaakt door verminderde afvoer van darmgas wanneer de darmen minder goed beweeglijk zijn of niet meer passabel zijn. Dit laatste kan voorkomen bij bijvoorbeeld een obstipatie, maar ook bij een afwijkende ligging van de dikke darm. Minder goede beweeglijkheid van de darm kan bijvoorbeeld ontstaan als de wand van de dikke darm ontstoken is. Een van de mogelijke oorzaken van een darmwandontsteking is een infectie met larven van de rode bloedworm. Daarnaast kan gasophoping het gevolg zijn van verhoogde fermentatie in de dikke- en de blinde darm. Fermentatie is het proces waarbij vezels uit ruwvoer wordt afgebroken met behulp van bacteriën. De bacteriën in dit deel van het maagdarmkanaal krijgen ineens veel voedingsstoffen aangeboden zoals bij een paard die in het voorjaar veel “jong” gras heeft gegeten. De bacteriën zetten deze voedingstoffen om (fermentatie) waarbij veel gas gevormd kan worden. De hoeveelheid gas is groter dan dat er afgevoerd kan worden, waardoor het paard koliek krijgt. De pijn ontstaat doordat het gas ervoor zorgt dat de darmen opgerekt worden. Er wordt ook gedacht dat paarden die luchtzuigen gaskoliek kunnen krijgen door het inslikken van lucht. Of dit daadwerkelijk zo is, daar zijn de meningen over verdeeld.

Symptomen en diagnose

Paarden met een meteorisme van de dikke of blinde darm tonen vaak een duidelijk koliek beeld. Wanneer het dier te maken heeft met een ernstige gasophoping, kan de buikomvang toenemen. De gasophoping kan ervoor zorgen dat de grote aders die het bloed naar het hart terug voeren wat dichtgedrukt raken. Hierdoor krijgt het hart minder bloed dan normaal en zal daardoor sneller gaan kloppen. De polsfrequentie zal dus stijgen. Ook de ademhaling kan bemoeilijkt worden. De slijmvliezen kunnen rood tot paarsrood worden. De darmgeluiden kunnen verminderd zijn en zijn vaak hoogtonig vanwege het gas dat onder spanning staat. Bij rectaal opvoelen kan de gasophoping gevoeld worden. Er zal ook gevoeld worden naar de primaire oorzaak zoals een verstopping. Soms is het niet mogelijk om op te voelen omdat er te veel gas in de buik aanwezig is. Dan kan een punctie van de darm uitgevoerd worden. Daarbij wordt er met een dikke naald via de buikwand een gaatje geprikt in de met gas overvulde darm. Het gas kan dan via deze naald weglopen.

Therapie

Vaak is deze aandoening niet ernstig en goed te behandelen, tenzij er sprake is van een liggingsverandering van de darm. Een meteorisme dat niet zo ernstig is, kan behandeld worden met pijnstillers, laxerende middelen (paraffine) en het paard laten vasten totdat de koliek over is. Het geven van beweging kan een gunstig effect hebben op de beweeglijkheid van de darmen. Aangeraden wordt om ongeveer 10 minuten per uur te stappen. Bij een zeer ernstige gasophoping zal eerst een punctie uitgevoerd moeten worden om het gas af te laten lopen. Dit kan eventueel ook operatief. Vanzelf sprekend moet het paard ook geopereerd worden als er sprake is van een liggingsverandering. De prognose van het paard is dan minder goed.

Neem direct contact op met uw dierenarts indien u bovengenoemde symtonen bij uw paard ziet.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid